CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
Selamat Datang Ke SUKOSENSEI ONLINE EDUCATION , Pengajian Am STPM terbahagi kepada 2 kertas iaitu 900/1 dAN 900/2.

Contoh bahan pengajaran dan pembelajaran sejarah, Pengajian Am dan Amalan Pedagogi boleh rujuk laman web sukosensei.com.

Visit sukosenseiCounters
sukosensei.comSTPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Tuesday, January 20, 2009

BADAN KEHAKIMAN


FUNGSI KEHAKIMAN

Mentadbir keadilan secara saksama
Tempat penyelesaian pertikaian
Membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan

Memerlihara hak warganegara daripada sebarang pencabulan oleh pihak kerajaan
Mengesah dan mentafsirkan sesuatu undang-undang

Badan Kehakiman (Judicirial)

adalah badan  yang menjalankan kuasa kehakiman di negara ini.
Mengiktu Perkara 121 (1) Perlembagaan Persekutuan
kuasa kehakiman bagi Persekutuan adalah terletak di Mahkamah Tinggi di Malaya dan Mahkamah Tinggi di Borneo dan juga mana-mana Mahkamah bawahan yang telag diperuntukkan undang-undang Persekutuan.

Kuasa-kuasa kehakiman dinegara ini terleatk di Mahkamah Agong, Mahkamah Rayuan, Mahkamah-Mahkamah Tinggi dan mahkamah-Mahkamah Bawahan.
Bagi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Hakim, ianya mestilah tidak terpengaruh atau menyebelahi mana-mana pihak, kebebasan untuk menjalankan tugas-tugas hendaklah terjamin.
Pihak kehakiman memstilah mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai sebuah institusi. (Lihat rajah hirarki di negeri.)

Kehakiman merupakan satu BADAN hakim-hakim (body of judges) dalam satu sistem perlembagaan.
Dari segi kuasa dan peranan terdapat kehakiman berbeza-beza antara satu negara dan negara lain.
Para Hakim diberi kuasa mentafsir dan melaksanakan undang-undang dengan kuasa atau autoriti yang diberikan kepada mereka.
Kuasa ini termaktub didalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia

JADUAL

Head1Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
Head2Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3
  4. Item 4
  5. Item 5
  6. Item 6

MSHTML is a WYSIWYG Editor that supports:

  • Cut
  • Copy
  • Paste

This is a great tool!