CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
Selamat Datang Ke SUKOSENSEI ONLINE EDUCATION , Pengajian Am STPM terbahagi kepada 2 kertas iaitu 900/1 dAN 900/2.

Contoh bahan pengajaran dan pembelajaran sejarah, Pengajian Am dan Amalan Pedagogi boleh rujuk laman web sukosensei.com.

Visit sukosenseiCounters
sukosensei.comSTPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Sunday, January 27, 2008


 • 1.CIRI-CIRI KERAJAAN MALAYSIA

 • • Jenis Kerajaan Persekutuan

 • • Raja Berperlembagaan

 • • Demokrasi Berparlimen dan bercorak Westminster

 • • Dwidewan

 • • Ketinggian Perlembagaan

 • HAK ASASI WARGANEGARA


 • 2. setiap warganegara Malaysia mempunyai hak-hak asasi berikut:

 • (a) tidak boleh diambil nyawa atau dilucutkan kebebasan diri kecuali menurut undang-undang

 • (b) tidak boleh ditahan polis lebih daripada 24 jam kecuali selepas dibawa ke hadapan seorang majistret / pegawai daerah untuk mendapatkan perintah tahanan.

 • (c) Berhak diberitahu tentang kesalahannya ketika ditangkap oleh pihak berkuasa dan dibela oleh peguam dalam perbicaraan yang diadakan secepat mungkin

 • (d) Tiada sesiapa yang boleh ditahan sebagai abdi kecuali bagi perkhidmatan kerahan (kerja paksa) yang mengikut undang-undang

 • (e) Berhak mendapat perlindungan undang – undang dan seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa lagi atas kesalahan yang sama

 • (f) Berhak memohon habeas corpus apabila seseorang ditahan secara tidak sah

 • (g) Berhak menikmati kesamarataan, iaitu seseorang tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama, keturunan dan budaya

 • (h) Seseorang warga negara bebas bergerak dan bermastautin di mana-mana bahagian Persekutuan

 • (i) Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan

 • (j) Kebebasan beragama

 • (k) Kebebasan pemilikan harta

 • 3.SEKATAN-SEKATAN TERHADAP KEBEBASAN HAK ASASI

 • No. Jenis undang-undang Ringkasan

 • 1 Undang-undang Subversif - kerajaan berkuasa untuk menahan dan menghukum mereka yang mengancam keselamatan negara

 • 2 Undang-undang Darurat - kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan menembak serta membunuh seseorang yang mengingkari undang-undang darurat tanpa perbicaraan

 • 3 Aka Keselamatan Dalam Negeri (ISA) - seseorang boleh ditahan tidk melebihi 2 tahun tanpa perbicaraan jika pada pandangan kerajaan, orang itu mengancam negara

 • 4 Akta Universiti dan Kolej Universiti - para pelajar dilarang bergerak aktif dalam politik.

 • 5 Akta Rahsia Rasmi - tidak boleh membocorkan rahsia kerajaan

 • 6 Akta Mesin Cetak - badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan untujk mengungkitkan isu-isu sensitif yan boleh mengancam keselamatan negara.

 • 7 Akta Hasutan - rakyat dilarang menabur fitnah dan mengungkitkan isu-isu sensitif, iaitu hak-hak istimewa orang Melayu, bahasa, kuasa raja dan kewarganegaraan.

 • 8 Hak Keistimewaan Sabah dan Sarawak - berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak.

 • PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN


 • 1.PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

 • •Malaysia mempunyai Perlembagaan bertulis

 • •Dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957

 • •Digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jenning (British), Sir William Mckell (Australia), B. Malik (India) dan Hakim A. Hamid (Pakistan)

 • •Digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan oleh parti politik dan pertubuhan Tanah Melayu

 • •Merupakan sebuah dokumen yang merupakan sumber segala perundangan lain

 • yang wujud dalam negara

 • •Mengandungi undang-undang tertinggi untuk mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur.

 • •Dikanunkan tetapi boleh dipinda

 • •Memperakukan semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak sbelum Hari Malaysia.

 • 2.KONSEP KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN

 • •perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia

 • •Parlimen atau badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa masing-masing daripada perlembagaan

 • •Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara juga menjalankan kuasa mengikut Perlembagaan.

 • •Sebarang undang-undang yang bercanggahan dengan Perlembagaan akan terbatal setakat mana yang bercanggah.

 • Sunday, January 20, 2008

  KONSEP NEGARA BANGSA

  Konsep negara Bangsa

  4.01 Pembinaan Negara Bangsa amat penting bagi sebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Keupayaan membina Negara Bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme. Ia menjadi semakin penting lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat, modal serta manusia, tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara.

  4.02 Hasrat untuk membentuk sebuah Negara Bangsa dalam konteks Malaysia boleh dihuraikan seperti berikut:

  “...membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya,menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.”

  (Tun Dr. Mahathir Mohamad Melangkah Ke Hadapan, 1991)

  “...kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembangunan bangsa
  dan negara ini. Kita juga mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan
  minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita
  capai.”

  YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi (Dewan Budaya USM,1999 )

  JADUAL

  Head1Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
  Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
  Head2Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3
  4. Item 4
  5. Item 5
  6. Item 6

  MSHTML is a WYSIWYG Editor that supports:

  • Cut
  • Copy
  • Paste

  This is a great tool!